Krissamtal under Coronakrisen

KOSTNADSFRI SAMTALSTJÄNST FÖR DIG MED ORO, NEDSTÄMDHET OCH STRESS I SAMBAND MED CORONAKRISEN

Coronakrisen slår till mot vår hälsa, vårt samhälle, ibland också mot vår psykiska hälsa. Du kanske känner ångest inför framtiden; din egen, din familjs, eller vår omvärlds. Nyhetsflödet kan lämna dig nedstämd eller utan hopp. Dina nära relationer utsätts för stress, nu när du inte kan träffa dina barnbarn eller måste leva med familjemedlemmar på ett nytt sätt. Kanske arbetar du inom sjukvården och har haft plågsamma erfarenheter där.

Vi är en grupp privatpraktiserande psykiater i Stockholm med lång erfarenhet att ta oss an människors oro. Vi arbetar digitalt och via telefon, ofta även kvällar och helger. Vårt arbete sker enligt Lagen resp. Förordningen om Läkarvårdsersättning från 1994. För dig innebär det att samtalet är kostnadsfritt och vår ersättning är 169 kr.

VÅR SPRÅKKOMPETENS: Svenska, engelska, arabiska, franska, tyska, ryska.

DAVID BAKALL: Specialist i allmänpsykiatri med stor erfarenhet av arbete med vårdpersonal. Språk: svenska, engelska. Ring 073-910 92 10 så kontaktar jag dig.

RIYADH AL-BALDAWI: Specialist i psykiatri. Docent. Leg. psykoterapeut KBT. Neuropsykiatrisk utredning och behandling. Språk: arabiska, ryska, svenska, engelska. Telefon: Ring 08-6535351 så kontaktar jag dig. 

OLLE BJÖRKSTRÖM: Specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut. Språk: svenska, engelska. Telefon eller FaceTimesamtal. Ring 070-553 9 447 lämna SMS eller på telefonsvarare så kontaktar jag dig. 

NILS HAMNSTRÖM: Specialist i allmänpsykiatri. Språk: svenska och engelska. Video eller telefon 08-6621058.

AGNETA PETZ WEBJÖRN: Specialist i allmän psykiatri, psykoanalytiker och leg. psykoterapeut. Språk: svenska, tyska och engelska. Samtal via telefon: 08-86 44 42. Du kan tala in ett meddelande med ditt namn och tel.nr så ringer jag upp dig.

BJÖRN SALOMONSSON: Specialist i allmänpsykiatri och psykoanalytiker. Arbetar även med barn och spädbarnsfamiljer. Språk: svenska, engelska, franska. Samtal digitalt eller via telefon. Skicka sms till 070-585 49 29 så ringer jag dig.

EVA ÖHRNER: Specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker. Språk: svenska. Skicka sms till 073 – 905 91 09 så ringer jag upp.